HEMEN ARA: +905333668055

tunceli psikolok

Çift Terapisi

Çift terapisinde; evli olan ya da olmayan çiftlerin, ilişkilerinde başa çıkmakta zorlandıkları problemler ve ilişkilerini güçlendirmek istedikleri konular üzerinde çalışılır. Çift terapisinde çift terapistinin eşliğinde, çiftlerin birbirlerini doğru anlaması ve iletişim yollarını güçlendirmesi odak alınarak, çiftler için sağlıklı bir iletişim alanı açmak hedeflenir. Bu terapi modelinde; çiftlerin problem yaşadıkları konulara çözüm üretebilmesi, çiftler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, çiftlerin ilişkinin sürecine ya da devamına dair sağlıklı kararları birlikte alabilmesi hedeflenir.

Çift terapisinde çalışılan konular içerisinde, çiftler arasındaki iletişimsizlik, ilişkideki çatışmalar ve güvensizlik konuları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra; aldatmanın ilişkiye etkisi, aldatma sonrası ilişkiyi onarım süreci, boşanma kararının alınması, boşanma sürecinde işbirliği kurmak, evlilik öncesinde destek alma ve ilişkiyi yeniden canlandırma başlıkları da çalışılan konular arasındadır.

Bireysel/ Yetişkin Terapisi

Bireysel danışmanlık, danışan ile terapist arasında, gizlilik ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleşen kişininin terapistiyle her konuyu paylaşabildiği, kişisel farkındalığın kazanıldığı, kişinin kendini anlamasını ve tanımasını sağlayan ve birçok sorunun çözümünün sağlandığı bir etkileşimdir. Bu etkileşim aslında iki eşdeğer uzman arasında gerçekleşir. Danışan sorunlarının ne olduğu konusunda uzmandır. Terapist ise bu sorunların nasıl ortaya çıktığı ve sorunların çözümü konusunda uzmandır.

 • DEPRESYON
 • ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU
 • PANİK ATAK- PANİK BOZUKLUK
 • SOSYAL FOBİ
 • ÖZGÜL FOBİLER
 • AGORAFOBİ
 • FOBİLER/KORKULAR
 • YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
 • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)
 • POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU (PTSB)
 • STRES VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
 • ÖFKE KONTROLÜ
 • PSİKOSOMATİK RAHATSIZLIKLAR
 • EVLİLİK ÇATIŞMALARI
 • İLETİŞİM PROBLEMLERİ
 • BOŞANMA SÜRECİ
 • ÖZGÜVEN SORUNLARI
 • UYKU SORUNLARI
 • SINAV KAYGISI
 • PSİKİYATRİK TESTLER
 • KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
 • DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI
 • HİPOKONDRİAZİS
 • YAŞAM KOÇLUĞU
 • SOMATİZASYON BOZUKLUĞU
 • AĞRI BOZUKLUĞU
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ
 • BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU
 • DUYGUSAL SORUNLAR
 • ERGENLİKTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

MOXO DİKKAT PERFORMANS TESTİ

MOXO DİKKAT  PERFORMANS TESTİ NEDİR VE NE İŞE YARAR ?

MOXO  dikkat performans  testi 6 yaş ve üzeri kişiler için geliştirilmiş  ADHD-DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin –dikkat dağıtıcıların-  kullanılarak kişinin dikkat performansını ölçen  bir testtir . Doğru tanı koymada yardımcıdır ve  güvenilirliği % 90 ‘ dır.

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN YAPILAN TESTLERİN AVANTAJLARI NELERDİR ?

OBJEKTİFLİK : Objektif ve matematiksel-sayısal- bir sonuç vermesi bu testin en büyük avantajıdır. Öğretmen veya ebeveynin duygularından etkilenilmemektedir.

ÖLÇÜLEBİLİRLİK VE DOĞRULUK : Kişinin dikkatini ölçmede bilgisayarlı testler soru cevap şeklinde yapılan testlere göre daha somut ve doğru sonuç vermektedir.

DOĞRUDAN DEĞERLENDİRİLEBİLME : Test öncesi kişinin herhangi bir ilaca veya test hazırlığına ihtiyacı yoktur

MOXO DİKKAT  PERFORMANS TESTİ KİMLERE UYGULANIRSA FAYDALI OLABİLİR?

Çocuklarda;

İstemesine ve çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan

Küçüklükten beri hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya maruz kalan, Sınavlarda ve günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan (evden hep en geç çıkan, sınavlarda soruları tamamlamayı yetiştiremeyen…) Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan

Olaylara ve kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren

Öğretmen veya anne/baba tarafından sakin –hipoaktif- olmasına rağmen dikkatini toplayamayan veya devam ettiremeyen

Yetişkinlerde;

Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştiren kişiler

Çabuk unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan

Sık trafik kazası yapan

İş hayatında zekasından beklenen performansı gösteremeyenlere

Yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışanlar; pilot, iş makinesi operatörü, borsa ve banka çalışanı 

Oyun Terapisi Nedir?

Yetişkinlerde psikoterapi süreci karşılıklı konuşmayı içerir ama çocuklarda durum farklıdır. Çocukların dili oyun kelimeleri ise oyuncaklarıdır. Çocuklar duygularını büyükler gibi anlamlandıramadıkları gibi duyguları hakkında büyükler gibi de konuşmazlar. Bu nedenle, oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri için 2-11  yas araligindaki çocuklara oyun terapisi uygulanmaktadır. Çocukluk döneminde yaşanan pek çok problem oyun terapisi ile çözüme kavuşturulur.

Peki hangi durumlarda oyun terapisi kullanılır?
 *Okul fobisi
 *Kardeş Kıskançlığı
 *Fobiler ve tikler
 *Ailede yaşanan boşanma ve çatışmalar
 * Yas süreci
 *Uyku, yeme ve tuvalet sorunlarında
 *Çekingenlik ve utangaçlık 
 * Seçici dilsizlik( mutizm)
 *Duygu durum bozukluğu
 *Depresyon, kaygı ve korkular
 * Evlatlık edinme veya verilme
 * Kronik hastalıklar
*Gelişimsel gerilikler
*Düşük benlik algısı/ içe  kapanıklık
   gibi pek çok alanda oyun terapisinden yararlanılmaktadır.

Kardeş Kıskançlığı

Kıskançlık insan gelişiminin her döneminde mutlak karşılaşılan ve bahsedilmesi en zor duygularındandır.

Kardeş kıskançlığı ise en az iki çocuğu olan her ailede mutlaka görülür. Aslında çok normal ama bir o kadar da zor bir süreçtir.
Danışanlarım kardeşini çok kıskanıyor ne yapacağız dediğinde onlara hep kuma örneğini anlatıyorum. Eve yeni gelen bebek aslında ilk olan çocuğun kumasi gibidir. Bütün sevgi ve ilgi ilk çocuğunken birgün eve bir bebek gelir , bu senin kardeşin bizimle yasicak onu sevmeli onunla yatağını oyuncağını bizim sevgimizi ve bir çok şeyini paylaşmalısın denir. Aslında ne kadar zor bir şey istiyoruz büyük olan çocuğumuzdan düşünsenize… Eşiniz eve bir gün başka bir kadın (erkek) ile geliyor artık bizimle yasayacak ve onuda sizin gibi seveceğini söylüyor evinizi ve bir çok şeyi paylaşmanızı istiyor nasıl tepki verirdiniz? Öfke , ağlama krizi, hırçınlık, küsme davranışı vb…

Sonuç olarak çocuğunuzun kardeş kıskançlığını ortadan kaldıramayacağımıza göre bu kıskançlık duygusu ile bahsetmeyi öğretmeliyiz, kardeşinin bezini getirmesini kıyafetini getirmesi gibi yardımlar istememeliyiz ,iki kardeş kavga ettiğinde fiziksel bir zarar vermedikleri sürece müdahale etmemeliyiz “sen büyüksün ” ,”o daha küçük gibi “… kardeşini sevdirmeye yada kıskançlığı ortadan kaldırmaya çalışmak yerine olumsuz duygularını ifade edebilmeyi öğretmeliyiz. “Biricik”ligini ona hissettirmeliyiz böylece artık daha az sevildiğine yönelik düşünceleri ile baş etmesi kolaylaşır.
Her ne kadar yeni doğan bebek ilgi ve bakıma ihtiyaç duyuyorsa da, ilk çocukta herzaman anne ve babasının ilgisine sevgisine daha çok ihtiyaç duyar.

Yukarı kaydır