HEMEN ARA: +905333668055

Yeniler

Bireysel/ Yetişkin Terapisi

Bireysel danışmanlık, danışan ile terapist arasında, gizlilik ve etik ilkeler doğrultusunda gerçekleşen kişininin terapistiyle her konuyu paylaşabildiği, kişisel farkındalığın kazanıldığı, kişinin kendini anlamasını ve tanımasını sağlayan ve birçok sorunun çözümünün sağlandığı bir etkileşimdir. Bu etkileşim aslında iki eşdeğer uzman arasında gerçekleşir. Danışan sorunlarının ne olduğu konusunda uzmandır. Terapist ise bu sorunların nasıl ortaya çıktığı ve sorunların çözümü konusunda uzmandır.

 • DEPRESYON
 • ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU
 • PANİK ATAK- PANİK BOZUKLUK
 • SOSYAL FOBİ
 • ÖZGÜL FOBİLER
 • AGORAFOBİ
 • FOBİLER/KORKULAR
 • YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
 • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)
 • POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU (PTSB)
 • STRES VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
 • ÖFKE KONTROLÜ
 • PSİKOSOMATİK RAHATSIZLIKLAR
 • EVLİLİK ÇATIŞMALARI
 • İLETİŞİM PROBLEMLERİ
 • BOŞANMA SÜRECİ
 • ÖZGÜVEN SORUNLARI
 • UYKU SORUNLARI
 • SINAV KAYGISI
 • PSİKİYATRİK TESTLER
 • KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
 • DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI
 • HİPOKONDRİAZİS
 • YAŞAM KOÇLUĞU
 • SOMATİZASYON BOZUKLUĞU
 • AĞRI BOZUKLUĞU
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ
 • BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU
 • DUYGUSAL SORUNLAR
 • ERGENLİKTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR
Yukarı kaydır